Home

 

การประชุมรับรองผลการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพนักออกแบบแฟชั่น :

ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ได้ดำเนินงานมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการทำงาน
Read more...
 

การประชุมสรุปผลการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน :

คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ได้จัดการประชุมสรุปผลการประเมิน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
Read more...
 

การประเมินสมรรถนะอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 3 :

ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ได้เริ่มดำเนินการประเมินสมรรถนะอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ  3
Read more...
 

การประเมินสมรรถนะอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 2 :

ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2558 คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ได้เริ่มดำเนินการประเมินสมรรถนะอาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ  2
Read more...
 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 1 of 5
Copyright © 2016 Thai Fashion Designer.. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Top joomla 1.5 themes